ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Website